Opiniowanie umów

200 

Otrzymasz od nas opinię umowy wraz ze wskazaniem ryzyk z niej płynących.

Cena dotyczy kwoty 200 zł brutto przy prostej, jednostronnej umowie. Cena wzrasta wraz ze stopniem skomplikowania umowy.
Menu