fbpx

AKCJA KOBIETA SAUTE NA RZECZ KOBIET W POTRZEBIE!

#16dniprzeciwkoprzemocy ze względu na płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Kampania trwa 16 dni od 25 listopada, tj. Międzynarodowego Dnia Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, do 10 grudnia czyli Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka, celem podkreślenia, iż przemoc wobec kobiet jest niczym innym jak pogwałceniem praw człowieka.

Jest nam tym bardziej niezmiernie miło zaprosić Was dzisiaj do działań dobroczynnych na rzecz Fundacji CPK Wrocław, która wspiera kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, nierzadko doświadczające przemocy domowej.

Jeśli wyrazisz chęć dokonania darowizny w kwocie 200 zł na rzecz Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu otrzymasz w ramach podziękowania limitowany Kalendarz Saute 2021w jesionowej ramie.

Wczoraj o 21:00 został otwarty formularz zamówienia Kalendarza Saute 2021 –  więcej tutaj: www.carycapictures.com

Jesteśmy dumni, że mogliśmy się zaangażować w ideę akcji KOBIETY SAUTE 2021,i stać się częścią tego projektu, na kartach kalendarza znajdziesz min. mecenas Ewelina Miśko-Pawłowska i jej punkt widzenia Kobiety SAUTE.

Uwaga liczba kalendarzy jest limitowana!

Mnóżmy dobro i wsparcie wzajemne wśród kobiet! Trwajmy w siostrzeństwie!

Caryca Pictures / NOVA Makeup / Stolarniadebina / Revolio HUB / Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu / Kobiety na medal

konsultacje prawne online

Prowadzimy Fanpage, na którym dzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem oraz na bieżąco śledzimy i informujemy o zmieniającej się rzeczywistości prawnej.

Jesteśmy założycielkami kobiecej grupy, w której wspólnie rozwiązujemy codzienne wyzwania prawne, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Wspieramy się!

Menu