fbpx

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Czy Sąd w wyroku orzekającym rozwód może zamieścić informację o zmianie nazwiska?

Musicie pamiętać, że sąd nie zamieszcza  w  wyroku orzekającym rozwód wzmianki o powrocie byłego małżonka do nazwiska rodowego, bowiem po ustaniu małżeństwa na skutek orzeczonego rozwodu ustawodawca przewidział ściśle sformalizowaną i połączoną z prowadzeniem czynności stanu cywilnego, procedurę umożliwiającą małżonkowi rozwiedzionemu powrót do poprzedniego nazwiska.

Jeżeli pomiędzy małżonkami został orzeczony rozwód, a żona wstępując w związek małżeński przejęła nazwisko męża, może w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, wrócić do swojego nazwiska rodowego. Powinna w tym wypadku udać się do Urzędu Stanu Cywilnego aby złożyć takowe oświadczenie przed kierownikiem stanu cywilnego, ewentualnie konsulem.

Należy pamiętać, iż takowe oświadczenie może być złożone wyłącznie osobiście. Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa nie może być dokonane przez pełnomocnika.

Po złożeniu takowego oświadczenia kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza protokół, który podpisuje on oraz osoba składająca niniejsze oświadczenie.

Prowadzimy Fanpage, na którym dzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem oraz na bieżąco śledzimy i informujemy o zmieniającej się rzeczywistości prawnej.

Jesteśmy założycielkami kobiecej grupy, w której wspólnie rozwiązujemy codzienne wyzwania prawne, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Wspieramy się!

Menu