fbpx

Rozmowa w EuroFaktach o raporcie Komisji UE

W rozmowie w EuroFaktach mecenas Miśko-Pawłowska podjęła się tematu dotyczącego luki płacowej w Polsce, która jest nadal tak znacząca.

Zgodnie z art. 18(3c) Kodeksu Pracy pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. A jednak wg przeprowadzonych badań luka płacowa w Polsce jest znaczna, kobiety zarabiają nadal mniej niż mężczyźni.

Obecnie w Polsce nie występują regulacje prawne wymagające od przedsiębiorstw tworzenia raportów dotyczących porównania zarobków kobiet i mężczyzn, a szkoda. Pracodawca w celu sprawdzenia wysokości luki płacowej w swojej firmie może skorzystać z bezpłatnej aplikacji utworzonej w ramach projektu realizowanego dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

U podstaw luki płacowej tkwią stereotypy, przyzwyczajenia, bariery kulturowe, poglądy. Dokonanie zmiany w tym zakresie nie jest możliwe z dnia na dzień.

Konieczne jest w naszej ocenie zachęcanie przedsiębiorstw do realizacji zasady równości płac kobiet i mężczyzn, niezbędne jest też promowanie równości traktowania.

Niezbędne jest również monitorowanie luki płacowej i podnoszenie świadomości społeczeństwa poprzez przykładowo gromadzenie i publikowanie danych statystycznych. Wprowadzenie obowiązku sporządzania okresowych raportów dotyczących różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn przedsiębiorstw również mogłoby się przyczynić do walki z nierównością traktowania kobiet i mężczyzn.

Niezależnie od wszystkich czynników, każda z kobiet musi wziąć sprawy w swoje ręce.

Prowadzimy Fanpage, na którym dzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem oraz na bieżąco śledzimy i informujemy o zmieniającej się rzeczywistości prawnej.

Jesteśmy założycielkami kobiecej grupy, w której wspólnie rozwiązujemy codzienne wyzwania prawne, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Wspieramy się!

Menu