fbpx

Rok 2018 ma być Rokiem Praw Kobiet !

W roku 2018 będziemy obchodzić setną rocznicę przyznania praw wyborczych Polkom. Polska była jednym z pierwszych państw na świecie, które wprowadziło kobiety do parlamentu i przyznało im pełnię praw.

Nasz Sejm w czerwcu br. ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet, aby uczcić wspomnianą rocznicę, pierwsze parlamentarzystki oraz wszystkie osoby walczące o równouprawnienie.

Mam szczerą nadzieję, że Rok Praw Kobiet będzie okazją do spojrzenia w kobiecą przyszłość i motorem do podjęcia działań, służącym Polkom poprzez min. zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć, promowanie równego traktowania, pomoc ofiarom przemocy domowej, pomoc kobietom w egzekwowaniu zaległości alimentacyjnych.

Życzę nam-Kobietom aby ten rok przyniósł wiele działań polegających na wspieraniu kobiet w rozwiązywaniu problemów, z którymi często są same.

Liczę, że inicjatywa ta pozwoli dostrzec i uwzględnić kobiece potrzeby przy realizacji zadań publicznych.

Niech rok 2018 będzie Rokiem Praw Kobiet!

Prowadzimy Fanpage, na którym dzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem oraz na bieżąco śledzimy i informujemy o zmieniającej się rzeczywistości prawnej.

Jesteśmy założycielkami kobiecej grupy, w której wspólnie rozwiązujemy codzienne wyzwania prawne, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Wspieramy się!

Menu