fbpx

Dla kogo ustawowy zakaz korzystania z solarium?

CZY WIECIE, ŻE niebawem zacznie obowiązywać, ustawa z dnia 15 września 2017 roku o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, której celem jest ochrona zdrowia Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny. Ustawa ta została właśnie podpisana przez prezydenta RP.

Cele ustawy :

Ustawa ma na celu chronić zdrowie Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny.

Regulacja ustawowa przewiduje :

zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 lat,
obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z nich (według wzoru określonego w rozporządzeniu).
W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej się opalać w solarium osoba udostępniająca solarium może zażądać okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek. W razie nieokazania się takim dokumentem, osoba udostępniająca powinna odmówić udostępnienia solarium.

Wyłączenia ustawowe:

Według założeń ustawy lecznicze stosowanie lamp ultrafioletowych ma być dozwolone bez ograniczeń wiekowych.

Pamiętajcie!

Z badań wynika, że korzystanie z solariów zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór skóry. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych, jednak najbardziej narażone na jej negatywne skutki są dzieci i młodzież.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca unikanie sztucznego promieniowania UV oraz wprowadzenie zakazu korzystania z solariów przez młodzież w wieku szkolnym.

Regulacje określające dozwolony poziom promieniowania emitowanego przez łóżka opalające oraz zakazy udostępniania solariów osobom w wieku poniżej 18 lat obowiązują w wielu krajach europejskich.

Prowadzimy Fanpage, na którym dzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem oraz na bieżąco śledzimy i informujemy o zmieniającej się rzeczywistości prawnej.

Jesteśmy założycielkami kobiecej grupy, w której wspólnie rozwiązujemy codzienne wyzwania prawne, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Wspieramy się!

Menu