fbpx

Jak obdarować osobę bliską bez obciążenia jej obowiązkiem zapłaty zachowku?

Chciałabym darować swojej najmłodszej córce mieszkanie, w którym dotychczas mieszkałam. Czy darowanie  nieruchomości córce może wiązać się w przyszłości z koniecznością zapłaty przez nią zachowku na rzecz pozostałych spadkobierców. Co mogę zrobić aby darować nieruchomość i zwolnić obdarowaną córkę od obowiązku zapłaty  zachowku? Krystyna z Olkusza

Droga Krysiu, dziewczyny; musicie wiedzieć, że zgodnie z przepisami prawa dzieciom, małżonkowi i rodzicom  osoby zmarłej, którzy testamentowo zostali wyłączeni od dziedziczenia, a byliby powołani do spadku z ustawy należy się  zachowek.

Przy obliczaniu podstawy kwoty zachowku dolicza się  do wartości spadku  darowizny  jakie zostały przyjęte. Należy jednak pamiętać, że nie dolicza się do wartości spadku drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych ani takich, które zostały dokonane  przed więcej niż 10 laty licząc  wstecz od daty śmierci spadkodawcy.

Zasada przy dziedziczeniu ustawowym!

Jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu lub testament uległ unieważnieniu  mamy do czynienia z  dziedziczeniem ustawowym. W takim przypadku dział spadku po zmarłym następuje pomiędzy zstępnymi czyli dziećmi, wnukami albo między zstępnymi i małżonkiem zmarłego.

Zaliczanie darowizn na poczet schedy spadkowej jest w prawie cywilnym zasadą i dotyczy jedynie dziedziczenia ustawowego, możliwe jest jednak wyłączenie powyższej regulacji. Służy temu człon drugi art. 1039 § 1 kodeksu cywilnego, w myśl którego „chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia”.

Co to oznacza, że tylko spadkobiercy ustawowi są uprawnieni do zaliczenia darowizny na schedę spadkową?

Oznacza to, że jeśli osoba obdarowana nie dziedziczy ustawowo po zmarłym wówczas nie będzie zwolniona z obowiązku zapłaty zachowku, nawet jeśli w akcie notarialnym znajdzie się odpowiedni zapis.

W jaki sposób zwolnić obdarowanego z obowiązku?

Krystyno dokonując więc darowizny nieruchomości na rzecz córki, która dziedziczy po Tobie zgodnie z ustawą, w akcie notarialnym musisz zawrzeć oświadczenie o treści iż „zwalniasz przedmiot darowizny z obowiązku zaliczenia na schedę spadkową”. W takim wypadku sprawa będzie prosta i nie będzie konieczne dokonywanie jakichkolwiek zaliczeń w związku z Twoimi planami obdarowania.

Krysiu powodzenia w realizacji Twoich planów 🙂

Prowadzimy Fanpage, na którym dzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem oraz na bieżąco śledzimy i informujemy o zmieniającej się rzeczywistości prawnej.

Jesteśmy założycielkami kobiecej grupy, w której wspólnie rozwiązujemy codzienne wyzwania prawne, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Wspieramy się!

Menu